Co je na obzoru

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

Napsal: Michal ● 1.9.2016


Ne 4. 9.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání Rút Dvořáková
Kavárna od 9:00.

Út 6. 9.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00
Staršovstvo Turnov – přesunuto na 12. 9.

St 7. 9.: Skupinka mladší ženy, Turnov, 19:30

Čt 8. 9.: Prorocká skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 11. 9.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: bude upřesněno.
Kavárna od 9:00

Po 12. 9.: Staršovstvo Turnov, 19:00

Út 13. 9.: Skupinka starších žen, Turnov, 19:00

St 14. 9.: Skupinka Semily, 19:00

Čt 15. 9.: Prorocká skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 18. 9.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: Michal Koťátko.
Kavárna od 9:00

Út 20. 9.: ROZŠÍŘENÉ STARŠOVSTVO, TURNOV , 19:00

St 21. 9.: VEČER MODLITEB A CHVAL – tentokrát ve VYSOKÉM N. JIZ. (pozor – změna)!
19:00, u Jirky a Jiřky.
Skupinka mladších žen, Turnov, 19:30

Čt 22. 9.: Prorocká skupinka Turnov/Železný Brod/18:30

Ne 25. 9: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: Pavel Marek.
Kavárna od 9:00

Út 27. 9.: Skupinka starší ženy, Turnov, 18:00

Čt 29. 9.: Modlitebně – prorocká skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 2. 10.: Shromáždění Turnov. DOKOŘÁN S… Petrem Plaňanským
Kavárna od 9:00

Tentokrát výjimečně už předposlední středu v měsíci, 21. 9., a výjimečně ve Vysokém nad Jizerou! První VEČERU MODLITEB A CHVAL po prázdninách je tady! Zváni jsou, jako tradičně, nejen semilští, ale všichni členové sboru i hosté! Od 19:00, u Jirky a Jiřky, adresa k doptání u nich.

Autor obrázku: Tomáš Mach – Fotografie je vlastním dílem, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2166467

Rozšířené staršovstvo/úterý, 20. 9.

Napsal: Michal ● 31.8.2016

V úterý, 20. 9., další setkání ROZŠÍŘENÉHO STARŠOVSTVA, kancelář KS, 19:00. Zváni všichni členové sboru, kteří mají zájem se podílet na tom, co děláme a kam jdeme a hlavně společně hledat Boží tvář a Jeho plán pro náš sbor!

Toto setkání je předposlední v tomto roce (poslední bude 15. 11.). Od nového roku jsme zvolili novou formu komunikace a sdílení – rozšířená staršovstva nahradí setkávání starších se členy sboru – pozvanými i těmi, kdo mají zájem. Věříme, že tato změna prakticky přispěje k ještě užšímu vzájemnému obecenství.

Rozpis služeb v KAVÁRNĚ

Napsal: Michal ● 15.8.2016

31. 7.: Markovi (Tu)

7. 8.: Lenka

14. 8.: Ema

21. 8.: Pančenkovi

28. 8.: Chládkovi

4. 9.: Markovi (Tu)

11. 9.: Mikulovi

18. 9.: Jitka K.

25. 9.: Markovi (Vš)

2. 10.: Pančenkovi

9. 10.: Lenka

16. 10.: Mikulovi

23. 10.: Pančenkovi

30. 10.: Jitka K.

(Foto: P. Dvořák ml.)

Témata kázání na rok 2016

Napsal: Michal ● 25.7.2016


Leden: Volná témata
Září: Kniha Skutků

Únor: „První láska a její obnova (Zj. 2,4): Příklady témat: První láska podle Zj. 2,4; osobní probuzení a obnova, proč se ztrácí horlivost, co udržuje a posiluje oheň, chození s Duchem Svatým jako klíč… atd.

Březen: Kniha Daniel (vybrané pasáže), Velikonoce

Duben: Kniha Daniel (vybrané pasáže)

Květen + červen: „OBNOVA = NÁVRAT ZPĚT„: Nový  pohled na základní články křesťanské víry: Pokání, víra v Boha, učení o křtech, Vzkládání rukou, Vzkříšení z mrtvých, Věčný soud.

Červenec a srpen: Volná témata

Září – říjen: Kniha Skutků

Postupně probereme knihu Skutků. Některá témata: Duch Svatý a jeho práce, Církev, její fungování, evangelizace a misie, Boží moc…

Listopad: „Probuzení a obnova církve i národa

Prosinec: Advent a vánoční témata

Otevřené vězení – svědectví ze života

Napsal: Michal ● 27.6.2016

Narodila jsem se předčasně na sedmi měsících, byla jsem slaboučká, do školy jsem šla bez odkladu, přeučovaná levačka, dcera kazatele – v totalitě. Navíc od jedenácti let jsem se léčila s páteří. Prožívala jsem hodně posměchu a ponižování a proto jsem si vytvořila svůj vlastní svět, do kterého jsem se pohroužila, uzavřela a uzamkla. V tomto mém světě jsem byla šikovná, chytrá, obdivovaná, prostě hvězdička na mém vlastním nebi. Když jsem byla v dospívání, chytly mne Mayovky a Foglarovky. Četla jsem klučičí literaturu a přála jsem si být kluk. U indiánů mne fascinovalo, že dokázali skrýt své emoce. U mučednických kůlů umírali ti nejstatečnější, aniž by projevili svou slabost. Představovala jsem si, že jsem statečný indián, který také s chladnou tváří čelí problémům a je silný, umí se ovládat. Také jsem si vysloužila jméno Sokolí Oko. Později mi Bůh dal milujícího manžela a tři syny. Dále jsem problémy řešila s chladnou tváří indiána, a když jsem potřebovala vybrečet nějakou bolest, už to nešlo. Několik let jsem nezaplakala, i když jsem po tom moc toužila.

Když jsem přišla do Turnovského sboru, skamarádily jsme se s Jarkou Kinskou, která mne vzala na dovolenou do Jeseníků na školu chval s Johnem de Jongem. Tam měla jednou svědectví mladá sestřička a vypravovala nám, že její maminka měla jen smutné a bolestné emoce a nemohla prožít radost. Jakoby měla „zamrzlé“ emoce radosti. Pak jí Bůh osvobodil a ona se mohla radovat. Detaily si už nepamatuji, ale vím, že ta sestřička pak udělala výzvu asi tohoto smyslu: „Pokud je zde někdo, komu připadá, že jeho emoce jsou v některé oblasti „zamrzlé“, může se postavit a tím dá najevo, že stojí o modlitbu.“ Měli tam tým lidí, kteří sloužili modlitbami. Tak jsem se postavila a přišla ke mně jedna mladá, anglicky mluvící sestřička. Nedovedla jsem jí vysvětlit, oč jde, ale modlila se za mne a Bůh okamžitě jednal. Začaly se mi kutálet po tvářích slzy, jako když se zvednou stavidla u rybníka. Ohromně se mi ulevilo. Také jsem Bohu vydala svou tvář, svou mimiku, to jak se tvářím. To bylo pro mne klíčové. Začala jsem prožívat novou svobodu projevu.

Po nějakém čase jsem šla na modlitební procházku do bývalého vojenského prostoru u našeho města. Prodírala jsem se lesem, na zarostlé cestičce křovím v nějaké rokli. Přemýšlela jsem nad tím, co jsem prožila a probírala jsem to s Bohem. Pozvolna se mi začaly ujasňovat některé věci a postupně jsem viděla věci v novém světle. Odpouštěla jsem lidem, kteří mi ublížili a zříkala jsem se své pýchy, tvrdosti, svého obranného valu, své „indiánské“ mentality. Nechci už být Sokolí oko. Bůh mi ukazoval, že jsem neměla tvrdou slupku jen vůči lidem, ale že jsem se tak stávala necitlivou i vůči Jemu! Vydala jsem Bohu svou slabost, zranitelnost, svůj tvrdý, obranný blok, ať to přinese cokoliv a také jsem Bohu vydávala svůj strach z následků svého rozhodnutí. Nechci být tvrdá a necitlivá vůči Bohu, ani vůči lidem. Učím se rozumět svým emocím, jak jsme se to učili na ETS při předmětu Pastorační dovednosti. I to byl ohromný dar, pro mne, dříve tak limitovanou, že mi Bůh dal vystudovat. Mnoho věcí, nezměnitelných věcí v mém životě Bůh změnil. O tom píšu v knížce: Bůh mne překvapil. Díky Bohu za všechno. I za každou slzu bolesti, nebo smíchu! Ať je z toho všeho Bůh oslaven, vyvýšen, za to vše milován a ctěn vším co jsem. Amen.

Rút, KS Turnov

Aktualizovaná rubrika kázání

Napsal: Michal ● 26.6.2016

Konečně jsme vložili další kázání z jara a začátku léta. Viz rubrika Kázání, vpravo na hlavní stránce.

Fotky z Cesty za příběhem

Napsal: Michal ● 21.6.2016

Několik fotek z Cesty za příběhem – našeho příspěvku na dětský den se Žlutou ponorkou (Turnov, 11. 6. 2016). Foto: David Vinš & Pavel Dvořák.

Cesta vedla životním příběhem Josefa Egyptského, příběhem zrady i odpuštění, závisti i lásky, která vítězí. Příběhem, kde jednání lidí určují sny i vidění, ale také moudrost a prozíravost. Příběhem, který se znovu a znovu opakuje… Příběhem, který je napsán v Knize příběhů, která ukazuje na ten největší Příběh – příběh Boha, který hledá člověka…

V 5 zastaveních děti plnily různé úkoly a na konci je čekala sladká odměna…

Galerie 2016 – nové fotky

Napsal: Michal ● 12.6.2016

V sobotu, 11. 6., se koná v parku nad letním kinem Dětský den se Žlutou ponorkou. Křesťanské společenství Turnov přispěje s jednou disciplínou, a to Cesta za příběhem. Jde o výtvarně a textově zpracovaný biblický příběh Josefa – příběh o křivdě a síle odpuštění.

Dětský den se koná od 14:00 do 18:00. Naše stanoviště je situováno napravo, ve střední části parku (ve směru od muzea). Cesta je určena pro rodiny s menšími dětmi.

Přijďte se seznámit s cestou Josefa – příběhem člověka, který se z výsluní přízně bohatého otce dostal nespravedlivě  do vězení a odtud byl povýšen na ministerské místo ve starověkém Egyptě, hned po nejmocnějším faraonovi. Příběh Josefa je příběh člověka, který to nevzdal – ani se sebou, ani s  druhými…


www.kurzyalfa.cz
www.f-nadace.cz
www.bible21.cz