Co je na obzoru

Dokořán s Timem Voráčem/11. 6.

Napsal: Michal ● 6.6.2017

Červnové DOKOŘÁN je s Timem Voráčem z My Father´s House Turnov. Téma je: „Boží oheň – Jeho přítomnost, láska a svatost“. Začínáme jako obvykle, v 9:30. Těšíme se na vaší návštěvu!

Zveme na Dětský den s Ponorkou!

Napsal: Michal ● 26.5.2017

V sobotu, 10. 6., od 14:00, v parku nad Letním kinem.

Informace o akci ZDE.

Naše společenství se bude na akci podílet i letos stanovištěm Cesta za příběhem. Vloni jste mohli spolu s námi putovat za příběhem Josefa Egyptského… A letos? Přijďte v sobotu 10. 6., mezi 14:00 a 18:00 do parku nad turnovským letním kinem a nechte se překvapit…!

Pár fotek z minulého roku… (foto: Pavel Dvořák a David Vinš)

Květnové DOKOŘÁN s Josefem Potočkem

Napsal: Michal ● 2.5.2017

Jarní víkendovka za námi/5. – 8. 5.

Napsal: Michal ● 1.5.2017

Všichni jsme prožili krásný čas – měli jsme křty, výlety, obecenství… Počasí na výlety také vyšlo. Věřím, že jsme všichni načerpali povzbuzení, obnovu i odpovědi na mnohé praktické otázky našeho života…

Těm, kdo se chystali přijít na druhé květnové Dokořán – s Pavlem Rausem – se znovu omlouváme. Pavel Raus ještě stále nemůže přijet. Dohodli jsme náhradní termín 5. listopadu (neděle), věříme, že tentokrát už to vyjde! Pavlovi přejeme hodně sil do další práce a plné zotavení!

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU

Napsal: Michal ● 24.4.2017

Čt 1. 6.: Organizační schůzka k dětskému dni (Cesta za příběhem), 17:00, kancelář KS

Ne 4. 6.: SHROMÁŽDĚNÍ KS v ČR, Praha, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha

St 7. 6.: Staršovstvo Turnov, 19:00 (POZOR – PŘESUN Z Út)
Skupinka mladších žen, Turnov, 19:30
Skupinka Semily – zrušena

Čt 8. 6.: Klub křesťanského dorostu, Turnov, 17:00
Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 11. 6.: Shromáždění Turnov: DOKOŘÁN s Timem Voráčem, 9:30

Út 13. 6.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00

St 14. 6.: Skupinka Semily, 18:00

Čt 15. 6.: Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 18. 6.: Shromáždění Turnov, 9:30, kázání: bude upřesněno
Kavárna od 9:00

Út 20. 6.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00

St 21. 6.: Skupinka Semily – GRILOVACÍ PÁRTY, 18:00
Skupinka mladších žen,Turnov,19:30

Čt: 22. 6.: Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:3022

Ne 25. 6.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: Tomáš Zakouřil
Kavárna od 9:00

Út 27. 6.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00

St 28. 6.: Skupinka Semily, 18:00

Čt 29. 6.: Klub křesťanského dorostu – rozloučení, gril – párty
Skupinka Turnov/Železný Brod, 18:30

Ne 2. 7.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: Bude upřesněno.
Kavárna od 9:00

Tuto neděli, 16. 4., se uskuteční, jako každé Velikonoce i Vánoce, setkání Na Poušti: Jde o slavnostní bohoslužbu – pásmo s vystoupením dětí, sborovým zpěvem a velikonočním poselstvím.

Přijďte i letos s námi na Poušť, osvěžit tělo i ducha.

Neděle, 16. 4., 10:00, kostelík Sv. Jana Nepomuckého Na poušti nad Železným Brodem (po zelené cca 1 km od rozcestí značených cest na nádražím).

V Turnově je shromáždění zrušeno!

Jak je to s různými náboženstvími?

Napsal: Michal ● 12.2.2017

Foto: MK

Foto: MK

Jak je to s různými náboženstvími?

Existence různých náboženství ukazuje přinejmenším na to, že „musí být něco víc“. Existuje jakési „prázdné místo“ v každém lidském srdci, odvěká touha po „něčem víc“. Tuto díru nedokáže trvale a uspokojivě zaplnit žádná věc, ale dokonce ani žádný vztah s druhým člověkem.

Věříme, že tato touha po „něčem víc“ je ve skutečnosti touhou lidského srdce po Stvořiteli. Různá náboženství vyjadřují tuto touhu různým způsobem, adekvátně místu, kultuře a historii daného etnika. Je možno také vidět, že většina náboženství nese shodné rysy. Vyjadřují touhu člověka po spravedlnosti, míru a pravdě… a hlavně touhu najít Boha.

Jako křesťané věříme, že Pán Bůh ukázal cestu k sobě samému. Věříme – a zakusili jsme „na vlastní kůži“ – že tato cesta skutečně „funguje“. Každý, kdo touto cestou projde, může zakoušet ve svém životě skutečnou, reálnou přítomnost živého Boha. Může zakoušet jeho lásku, radost, která plyne z toho, že ho známe, pokoj a mír v srdci, protože: „Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?“ (Bible, list Římanům 8,31). Víme, že náš život má smysl, protože je součástí velikého plánu samého Boha, který přesahuje nás i naše dějiny. Jinými slovy: každý, kdo touto cestou projde, získá skutečný život, který spočívá v tom, že zná Boha.

Tou cestou, která vede k Bohu, je Ježíš Kristus. Věříme, že Ježíš je někdo víc, než jen obyčejný člověk. Věříme, že je Boží Syn, Zachránce. Že je ten hlavní, slovy Bible První i Poslední, na kterém vše stojí. Věříme, že je tou jedinou cestou k Bohu.

Více o Ježíši v odpovědi na otázku „Proč Ježíš“ (ZDE).

A jak je to s různými náboženstvími? Různá náboženství jsou jako střípky, které ukazují na existenci duchovního světa a existenci Boha. Ale skutečnou cestou k Bohu a ke vztahu s Ním není žádné náboženství, žádná doktrína – dokonce ani křesťanství. Jedinou cestou, kterou se člověk může dostat k Bohu je Ježíš Kristus. Každý, kdo v srdci uvěří, že Ježíš Kristus je Boží Syn a kdo ho vyzná před lidmi jako Pána, získá skutečný život a může zakoušet vztah s Bohem, jemuž se nic v tomto světě nevyrovná.

(MK)

Témata kázání na rok 2017

Napsal: Michal ● 6.1.2017

Foto: MK

Naše vize, kterou jsme přijalli pro další období je: CÍRKEV, KTERÁ SE PŘIPRAVUJE NA SKLIZEŇ

Tomu odpovídají i témata kázání. Chceme:

1. Pokračovat ve výkladu knihy Skutků – od 9. kapitoly dál – a zaměřit se na život apoštola Pavla, jako muže, který žil pro sklizeň.

2. To občasně proložit praktickými tématy, jako: Finance, práce, proč stále nestíhám, autorita a loajalita, případně i další ze života…

3. To vše proložit a doplnit kázáními, která budou mít vedoucí skupinek a děl ve sboru na téma: Moje srdcová záležitost. Chápeme to jako prostředek, jak se více poznat, vyrůst ve svých obdarováních a sdílet spolu to nejcennější, co jsme od Hospodina ve svých životech přijali.

Poslední 2 neděle v tomto roce budou shromáždění přesunuta z důvodů vánočních akcí:

Neděle 18. 12.: Shromáždění je přesunuto na 14:00 – Vánoční rodinná slavnost. Koná se ve velkém sále Ponorky. Pro bližší info KLIKNI ZDE.

Neděle 25. 12.: Shromáždění je přesunuto na 10:00 do kostelíku NA POUŠTI (nad Železným Brodem). Pro bližší info KLIKNI ZDE.Kázání

Do této rubriky vkládáme některá z minulých kázání (zpravidla 1 - 2 kázání/měs.). Přejeme inspirativní poslech.
www.kurzyalfa.cz
www.f-nadace.cz
www.bible21.cz