Co je na obzoru

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

Napsal: Michal ● 13.2.2017

Foto MK

St 1. 2.: Skupinka Semily, 18:00
Skupinka mladších žen, Turnov, 19:30

Čt 2. 2.: Křesťanský dorost, Turnov, 17:00
Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 5. 2.: Shromáždění Turnov s Večeří Páně, 9:30. Kázání: Pavel Marek.
Kavárna od 9:00

Út 7. 2.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00
St 8. 2.: Skupinka Semily, 18:00

Čt 9. 2.: Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 12. 2.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání – host: Marek Prosner
ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ – účast členů povinná.
Kavárna od 9:00

Po 13. 2.: Staršovstvo Turnov (mimořádně v pondělí), 19:00

Út 14. 2.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00

St 15. 2.: Skupinka Semily
Skupinka mladších žen, Turnov, 19:30

Čt 16. 2.: Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 19. 2.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: Michal Koťátko.
Kavárna od 9:00

Út 21. 2.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00

St 22. 2.: Skupinka Semily, 18:00

Čt 26. 1.: Zkouška zpěvu, Kacanovy, 17:00
Skupinka Železný Brod/Turnov, 18:30

Ne 26. 2.: Shromáždění Turnov, 9:30. Kázání: Michal Koťátko
Kavárna od 9:00

Út 28. 2.: Skupinka starších žen, Turnov, 18:00

Jak je to s různými náboženstvími?

Napsal: Michal ● 12.2.2017

Foto: MK

Foto: MK

Jak je to s různými náboženstvími?

Existence různých náboženství ukazuje přinejmenším na to, že „musí být něco víc“. Existuje jakési „prázdné místo“ v každém lidském srdci, odvěká touha po „něčem víc“. Tuto díru nedokáže trvale a uspokojivě zaplnit žádná věc, ale dokonce ani žádný vztah s druhým člověkem.

Věříme, že tato touha po „něčem víc“ je ve skutečnosti touhou lidského srdce po Stvořiteli. Různá náboženství vyjadřují tuto touhu různým způsobem, adekvátně místu, kultuře a historii daného etnika. Je možno také vidět, že většina náboženství nese shodné rysy. Vyjadřují touhu člověka po spravedlnosti, míru a pravdě… a hlavně touhu najít Boha.

Jako křesťané věříme, že Pán Bůh ukázal cestu k sobě samému. Věříme – a zakusili jsme „na vlastní kůži“ – že tato cesta skutečně „funguje“. Každý, kdo touto cestou projde, může zakoušet ve svém životě skutečnou, reálnou přítomnost živého Boha. Může zakoušet jeho lásku, radost, která plyne z toho, že ho známe, pokoj a mír v srdci, protože: „Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?“ (Bible, list Římanům 8,31). Víme, že náš život má smysl, protože je součástí velikého plánu samého Boha, který přesahuje nás i naše dějiny. Jinými slovy: každý, kdo touto cestou projde, získá skutečný život, který spočívá v tom, že zná Boha.

Tou cestou, která vede k Bohu, je Ježíš Kristus. Věříme, že Ježíš je někdo víc, než jen obyčejný člověk. Věříme, že je Boží Syn, Zachránce. Že je ten hlavní, slovy Bible První i Poslední, na kterém vše stojí. Věříme, že je tou jedinou cestou k Bohu.

Více o Ježíši v odpovědi na otázku „Proč Ježíš“ (ZDE).

A jak je to s různými náboženstvími? Různá náboženství jsou jako střípky, které ukazují na existenci duchovního světa a existenci Boha. Ale skutečnou cestou k Bohu a ke vztahu s Ním není žádné náboženství, žádná doktrína – dokonce ani křesťanství. Jedinou cestou, kterou se člověk může dostat k Bohu je Ježíš Kristus. Každý, kdo v srdci uvěří, že Ježíš Kristus je Boží Syn a kdo ho vyzná před lidmi jako Pána, získá skutečný život a může zakoušet vztah s Bohem, jemuž se nic v tomto světě nevyrovná.

(MK)

Aktualizována rubrika Kázání

Napsal: Michal ● 18.1.2017

Byla doplněna nová kázání (výběr) ze závěru podzimu a Adventu – až po leden.

(Foto: MK)

Členské shromáždění/neděle 12. 2.

Napsal: Michal ● 12.1.2017

V neděli, 12. 2., budeme na pravidelné shromáždění navazovat Členským shromážděním. Členské shromáždění se koná zpravidla 1x za rok a dle Stanov KS ČR je povinné.

Na programu bude obvyklá finanční zpráva, dále chceme rekapitulovat minulé období, představit vizi na období další a také reagovat na případné podněty.

Účast členů sboru je povinná, hosté jsou vítáni.

Doba ledová je doba ledová… Anebo také název další, tentokrát zimní, víkendovky, kterou pořádá Klub křesťanského dorostu při SVČDM Žlutá ponorka Turnov.

Outdoorová akce je určená pro věkovou skupinu 10 – 15 let. Spát se ale bude v teple – je zajištěn Domov dětí a mládeže v Rokytnici nad Jizerou. Povinná výbava: spacák + karimatka, přezuvky, šátek, věci do chaty a dostatek oblečení na ven dle počasí (dobré boty), čelovky/baterka, termoska/láhev na pití, vše do batohu, vyplněná a podepsaná přihláška a nějaká buchta nebo koláč je vítána.

Přihlášky a další informace: závazně na xkamcatka@seznam.cz, nebo viz stránky Žluté ponorky (www.zlutaponorka.turnov.cz, tel. 481 311 364). Cena: 400,-.

Témata kázání na rok 2017

Napsal: Michal ● 6.1.2017

Foto: MK

Naše vize, kterou jsme přijalli pro další období je: CÍRKEV, KTERÁ SE PŘIPRAVUJE NA SKLIZEŇ

Tomu odpovídají i témata kázání. Chceme:

1. Pokračovat ve výkladu knihy Skutků – od 9. kapitoly dál – a zaměřit se na život apoštola Pavla, jako muže, který žil pro sklizeň.

2. To občasně proložit praktickými tématy, jako: Finance, práce, proč stále nestíhám, autorita a loajalita, případně i další ze života…

3. To vše proložit a doplnit kázáními, která budou mít vedoucí skupinek a děl ve sboru na téma: Moje srdcová záležitost. Chápeme to jako prostředek, jak se více poznat, vyrůst ve svých obdarováních a sdílet spolu to nejcennější, co jsme od Hospodina ve svých životech přijali.

Poslední 2 neděle v tomto roce budou shromáždění přesunuta z důvodů vánočních akcí:

Neděle 18. 12.: Shromáždění je přesunuto na 14:00 – Vánoční rodinná slavnost. Koná se ve velkém sále Ponorky. Pro bližší info KLIKNI ZDE.

Neděle 25. 12.: Shromáždění je přesunuto na 10:00 do kostelíku NA POUŠTI (nad Železným Brodem). Pro bližší info KLIKNI ZDE.

Vánoční setkání Na Poušti

Napsal: Michal ● 11.12.2016

Vánoční setkání se koná opět 25. 12., od 10:00, v kostelíku Na Poušti nad Železným Brodem.
Doporučujeme nepodcenit teplé oblečení :-)

!BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE!

Další Večer chval v Semilech/30. 11.

Napsal: Michal ● 26.10.2016

Foto: MK

Další Večer modliteb a chval se koná v pravidelném termínu – poslední středu v měsíci – 30. 11.,tentokrát opět v Semilech. Zváni jsou, jako tradičně, nejen semilští, ale všichni členové sboru i hosté!

Začátek je stejný, jako u semilské skupinky, tedy v 18:00, u Koťátků.

(foto: MK)

Rozpis služeb v KAVÁRNĚ

Napsal: Michal ● 15.8.2016

31. 7.: Markovi (Tu)

7. 8.: Lenka

14. 8.: Ema

21. 8.: Pančenkovi

28. 8.: Chládkovi

4. 9.: Markovi (Tu)

11. 9.: Mikulovi

18. 9.: Jitka K.

25. 9.: Markovi (Vš)

2. 10.: Pančenkovi

9. 10.: Lenka

16. 10.: Mikulovi

23. 10.: Pančenkovi

30. 10.: Jitka K.

(Foto: P. Dvořák ml.)Kázání

www.kurzyalfa.cz
www.f-nadace.cz
www.bible21.cz