1 Jan 1:7 B21

7 Žijeme-li však ve světle,jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

Číst více 1 Jan 1:7 B21
28 října, 2014

Jan 16:33 B21

33 ,,Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.”

Číst více Jan 16:33 B21
27 října, 2014

Jan 6:35 B21

35 Kežiš jim odpověděl: ,,Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.”

Číst více Jan 6:35 B21
25 října, 2014