Druhý ročník akce “Ukliďme Semily” je za námi

V sobotu, 6. 4., jsme již podruhé uklízeli Semily. Akce se zúčastnilo celkem 45 dobrovolníků. Sebralo se asi 2,5 q odpadů. Kromě jednotlivců a rodin se zúčastnily také 2 třídy z Gymnázia Ivana Olbrachta se svými učiteli a děti z dětského domova s paními vychovatelkami. Akci jsme opět zakončili opékáním vuřtů na veřejném ohništi u vstupu na Riegrovu cestu na okraji Semil. Strávili jsme společně dobrý čas v rozhovorech, navázali nové kontakty a pobyli s lidmi ze Semil. Věříme, že i tato forma svědectví o Kristu – skrze praktickou pomoc – je užitečná pro budování Božího království. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a především Pánu Bohu za jeho požehnání!

(MK)

15 dubna, 2019