Jak je to s různými náboženstvími?

Foto: MK

Foto: MK

Jak je to s různými náboženstvími?

Existence různých náboženství ukazuje přinejmenším na to, že „musí být něco víc“. Existuje jakési „prázdné místo“ v každém lidském srdci, odvěká touha po „něčem víc“. Tuto díru nedokáže trvale a uspokojivě zaplnit žádná věc, ale dokonce ani žádný vztah s druhým člověkem.

Věříme, že tato touha po „něčem víc“ je ve skutečnosti touhou lidského srdce po Stvořiteli. Různá náboženství vyjadřují tuto touhu různým způsobem, adekvátně místu, kultuře a historii daného etnika. Je možno také vidět, že většina náboženství nese shodné rysy. Vyjadřují touhu člověka po spravedlnosti, míru a pravdě… a hlavně touhu najít Boha.

Jako křesťané věříme, že Pán Bůh ukázal cestu k sobě samému. Věříme – a zakusili jsme „na vlastní kůži“ – že tato cesta skutečně „funguje“. Každý, kdo touto cestou projde, může zakoušet ve svém životě skutečnou, reálnou přítomnost živého Boha. Může zakoušet jeho lásku, radost, která plyne z toho, že ho známe, pokoj a mír v srdci, protože: „Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?“ (Bible, list Římanům 8,31). Víme, že náš život má smysl, protože je součástí velikého plánu samého Boha, který přesahuje nás i naše dějiny. Jinými slovy: každý, kdo touto cestou projde, získá skutečný život, který spočívá v tom, že zná Boha.

Tou cestou, která vede k Bohu, je Ježíš Kristus. Věříme, že Ježíš je někdo víc, než jen obyčejný člověk. Věříme, že je Boží Syn, Zachránce. Že je ten hlavní, slovy Bible První i Poslední, na kterém vše stojí. Věříme, že je tou jedinou cestou k Bohu.

Více o Ježíši v odpovědi na otázku „Proč Ježíš“ (ZDE).

A jak je to s různými náboženstvími? Různá náboženství jsou jako střípky, které ukazují na existenci duchovního světa a existenci Boha. Ale skutečnou cestou k Bohu a ke vztahu s Ním není žádné náboženství, žádná doktrína – dokonce ani křesťanství. Jedinou cestou, kterou se člověk může dostat k Bohu je Ježíš Kristus. Každý, kdo v srdci uvěří, že Ježíš Kristus je Boží Syn a kdo ho vyzná před lidmi jako Pána, získá skutečný život a může zakoušet vztah s Bohem, jemuž se nic v tomto světě nevyrovná.

(MK)

12 února, 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *