Kázání

Jistě jste zaregistrovali, že Michal otevřel serii kázání.. nyní Vám přináším to co již bylo… a budu postupně dávat i ty co budou týden do předu + kázání budou na webu. Samozřejmě jen kdyby jste nemohli na živo 🙂 (v sekci kázání nebo rovnou napravo od v seznamu.)

1. Církev postavená na Bibli

Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí.

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
(2Tm 3,16-17 NBK)
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Ž 119,105)
Ježíš mu řekl: “Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem ,ale každým slovem Božím.” (L 4:4)

co bude nasledujicí:

2. Důvěrný vztah s Bohem Otcem.

Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost.

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.(2K 5,19)
Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1J 1,3 ČSP)

12 září, 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *