Kdo jsme a kde nás najdete

Křesťanská společenství ČR (dále jen “KS”) jsou otevřeným společenstvím lidí všech generací. Věříme, že existuje Bůh, který miluje každého člověka a chce mít s ním osobní vztah. Proto poslal na svět svého Syna, Ježíše Krista, aby nám skrze něho tento vztah umožnil. Ježíš zemřel za naše hříchy a tím nám umožnil přístup ke svatému Bohu jako k milujícímu Otci.

KS jsou křesťanskou denominací evangelikálního typu. Věříme v to, že Bible je zjevené Slovo živého Boha. Hlásíme se k odkazu křesťanské tradice a české i světové reformace. Jsme státem registrovaná církev a scházíme se na nedělních bohoslužbách, na domácích skupinkách i na řadě dalších akcích, které pořádáme. Jako křesťané věříme, že jsme povoláni nejen k tomu, abychom o Bohu lidem vyprávěli, ale abychom jeho lásku dosvědčovali i svými skutky. Proto se také podílíme na řadě humanitárních projektů: pořádáme sbírky, akce pro děti, mládež, rodiny i seniory, podporujeme práci ve školách, pořádáme akce osvětového charakteru zaměřené na prevenci a vzdělávání v různých oblastech života společnosti.

KDE NÁS NAJDETE –
Naše shromáždění, domácí skupinky, KONTAKTY…

25 února, 2018