Klub Young Life v Semilech

V Semilech se po prázdninové přestávce začal opět scházet klub s názvem Young Life. Young Life je křesťanská nezisková organizace s kořeny v USA, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase
a povzbuzuje je ke vztahu s živým Kristem. Setkání probíhala původně v pronajatých prostorách KC Golf, od nového školního roku se scházíme v domě na Komenského náměstí. V programu začínáme hrami (uvolnění atmosféry, navázání kontaktu, motivace), potom je Slovo (zpravidla sdílení v kruhu nad biblickým textem) a nakonec společné jídlo (občerstvení). Nově se do programu chystáme zařadit také výuku angličtiny s rodilým mluvčím.

Setkání, jež jsou určena dětem od 10 do 15 let, se účastní někteří naši mládežníci, dále děti z katolické farnosti a rovněž se objevují děti a mladí ze sekulárního prostředí. Jak tedy vidno, projekt je mezidenominační a vedoucími jsou Petr Boudný (svobodné společenství), Martin Klodner (řkc) a Michal Koťátko (KS Turnov).

Naše setkání se konají každý lichý týden, ve středu, od 18:00 do 19:30 v domě Pod lípou (Komenského nám. 118, vedle kostela). Nově příchozí jsou srdečně vítáni!

18 října, 2019