Shromáždění do odvolání ZRUŠENA – viz prohlášení níže

Prohlášení Rady starších sboru Křesťanského společenství v Turnově k situaci s koronavirem:

Milí členové sboru i návštěvníci našich shromáždění!

Vláda ČR dnes vyhlásila nouzový stav. V rámci toho jsou zakázána všechna shromáždění, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz se týká mj. náboženských shromáždění, divadelních a uměleckých představení a dalších.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zrušit do odvolání nedělní shromáždění. Dále se ruší Velikonoční shromáždění Na poušti, akce Ukliďme Semily, veřejné čtení Bible na Velký pátek. Ruší se také plánované zpívání v domovech seniorů. I když by možná u některých z těchto akcí účast stanovené hranice 30 lidí nebyla naplněna, přesto vnímáme, že jejich pořádání by šlo proti smyslu nařízení, která mají za účel chránit náš národ proti nebezpečné nákaze. Chceme se tak podle Římanům 13,1 podřídit vládní moci, kterou v této situaci přijímáme jako Božího služebníka k našemu dobru (viz v. 4).

Pořádání nebo rušení domácích skupinek necháváme v kompetenci jejich vedoucích. Osobní návštěvy zvažte dle konkrétní situace. V případě potřeby pastoračních rozhovorů chceme být k dispozici.

Zároveň vás chceme povzbudit, abyste čas v neděli, obvykle věnovaný shromáždění, využili dle svých možností např. k osobnímu studiu Písma, modlitbě, poslechu kázání z internetu, apod.

Nakonec vyzýváme k modlitbám za celou situaci. Jako ti, kdo patří nebeskému Otci, jsme povoláni šířit naději a pokoj a rovněž se přimlouvat a děkovat za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc (1. Tim. 2,1 – 2). Pamatujme také na všechny nemocné lidi a na virem nejvíce ohrožené skupiny a modleme se za ochranu celé naší země.

V Turnově, 12. března 2020

12 března, 2020