Aktivity – pastorační poradeství


V rámci naší služby nabízíme poradenství v různých životních situacích.

Rádi vás vyslechneme, budeme se za vás modlit, pomůžeme vám hledat východisko, případně odkážeme na odbornou pomoc.

Nárazově pořádáme různé kurzy a tematická setkávání, např. Kurzy ALFA, Manželské večery, Čtení Bible apod.

Naším hlavním posláním však zůstává pozvání na dobrodružnou cestu života s Ježíšem.