O nás

Jsme otevřeným společenstvím obyčejných lidí, kteří se v určitém okamžiku svého života setkali s Bohem a navázali s Ním osobní vztah. Tento vztah chceme každý osobně i společně rozvíjet a podporovat se v něm navzdory našim slabostem a různosti a napomáhat těm, kdo ho nemají, do něho vstoupit.

Věříme, že sám Bůh nás skrze svého Syna Ježíše Krista zve do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale zároveň do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. Věříme, že přijmout toto pozvání je nejdůležitější věc v životě.

Jako místní společenství jsme součástí většího celku Církve Křesťanská společenství ČR – církve uznané a registrované státem, ale na státu finančně naprosto nezávislé aktuálně i historicky a nezatížené restitucemi.

Spolupracujeme a usilujeme o dobré vztahy s ostatními křesťany, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.

Hodnoty, které vyznáváme, jsou obsaženy v Hodnotách CKS
a jako součást světového evangelikálního hnutí se hlásíme k Apoštolskému vyznání víry.