Aktivity – podporujeme


Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom o Bohu lidem vyprávěli, ale také, abychom Jeho lásku dosvědčovali svým skutky. Proto také prostřednictvím peněžních sbírek i praktickou pomocí podporujeme řadu humanitárních projektů a organizací, pravidelně např.: Feed the hungry, KMS, Radio 7, Teen Challenge, překlad Bible a jiné…

Navštěvujeme potřebné a osamělé lidi v nemocnici a domech s pečovatelskou službou a podporujeme práci a přednášky ve školách, pořádáme akce osvětového charakteru zaměřené na prevenci a vzdělávání v různých oblastech života společnosti.